Med vožnjo moramo biti pozorni na dogajanje na cesti: vožnja od voznika zahteva zbranost in fokus na vse zunanje dejavnike. Avtomobilsko ogledalo je tisti del vozila, ki vozniku omogoča preglednost nad različnimi deli vozišča, kar je pogoj za varno vožnjo. 

Avtomobilsko ogledalo je torej nujen sestavni del avtomobila. Vsako vozilo ima več ogledal – dve stranski in eno vzvratno, s pozornim upoštevanjem vseh treh nas torej med vožnjo redkokaj preseneti. Dobra vidljivost, ki jo zagotavljajo ogledala za avto, je nepogrešljiv del zagotavljanja varnosti v vozilu, obenem pa imamo s tem tudi pregled nad celotnim dogajanjem v notranjosti avtomobila. 

Vrste avtomobilskih ogledal in njihova funkcija

Vsako vozilo ima dve stranski ogledali in eno vzvratno. Avtomobilsko ogledalo zagotavlja preglednost vozišča in nadzor nad dogajanjem v vozilu. Spremljanje ogledal in dogajanja na cestišču je še posebej pomembno pri prehitevanju, menjavanju voznih pasov ter parkiranju. So torej vsestransko uporaben del vozila, zato moramo tudi poskrbeti, da so le-ta tudi čista in cela – v primeru, da pride do poškodb ogledal, je le-te potrebno nemudoma zamenjati. 

Stransko avtomobilsko ogledalo
V stranskih avtomobilskih ogledalih lahko vidimo vozila na sosednjih pasovih.

Stranski ogledali prikazujeta obe strani vozila, v njih pa lahko vidimo tudi vozila, ki so na sosednjih pasovih določenega dela našega avtomobila. Spremljanje stranskih ogledal je torej nujno, ko se odločamo menjati pas ali pa prehiteti avtomobil, ki vozi pred nami. Vzvratno ogledalo nam omogoča spremljanje dogajanja za nami, torej vozil, ki vozijo zadaj. Prav tako lahko v vzvratnih ogledalih spremljamo, kaj se dogaja na zadnjih sedežih. 

Ustrezna nastavitev avtomobilskih ogledal

Ko se usedemo v avto, moramo preveriti, ali nam nastavitve ogledala za avto sploh ustrezajo.

YouTube video
Avtomobilski deli online so vam na voljo ves čas, ko boste želeli zamenjati kakšen del, ker se večkrat zgodi, da je potrebno določen del vozila popraviti ali pa zamenjati.

Če nismo lastnik avtomobila oziroma se je pred nami v vozilu vozil kdo drug, je nujno, da avtomobilsko ogledalo nastavimo tako, da bodo ustrezali naši višini in lahko v polnosti služili svojemu namenu.

Članki iz iste kategorije