Čebelarstvo je v naši državi označeno kot tradicionalna kmetijska dejavnost. Glavna naloga čebelarjev pa je pobiranje produktov, ki jih ustvarjajo čebele. Med najpogostejše produkte sodi med, ki se ga pobira iz panjev. Pobiranje pa je odvisno od vrste panja. Praviloma se odstrani zadnji ali pa zgornju del panja.

Pred pobiranjem medu je treba čebele zadimiti

Čebelar mora pred pobiranjem medu iz panja umiriti čebele. Najlaže to naredi tako, da jih zadimi. V njih torej piha dim in s tem čebele postanejo mirnejše. Nato čebelar iz panja vzame okvirje. Na njih so celice z medom. Vzame polne okvirje, prazne pa da nazaj, da jih čebele zadelajo.

Čebelar in okvirji iz panja
V čebelarstvu se uporabljajo okvirji za čebelnjake, ki obstajajo v različnih velikostih, odvisno od oblike in dimenzij

Celice z medom se odpirajo s posebnim orodjem. Iz njih se izloči med. Tega je treba nato še primerno precediti. Na takšen način se dobi gosti sladek med, ki je pripravljen za samo uporabo.

Ukvarjanje s čebelarstvom zaradi pridelave medu

Večji del čebelarjev se s čebelarstvom ukvarja zlasti zaradi pridelave medu. Kljub temu pa je takšna panoga veliko več kot samo pridelovanje medu. Je namreč zelo razvejana dejavnost. Posledično imajo čebelarji odlične možnosti za razvijanje podjetniških idej. Lahko se na primer odločijo za večje število matic ter čebeljih družin. Usmerjajo se v trženje in v odprtje prodajnega prostora. Ne nazadnje se lahko odločijo tudi za pridelovanje cvetnega prahu ali pa matičnega mlečka.

YouTube video
Ekološko čebelarjenje

Na sploh pa čebelarstvo v večini primerov ni rentabilna panoga. Čebelar bi moral imeti vsaj 200 panjev, da bi lahko rentabilno opravljal svojo dejavnost. Pri nas je večji del čebelarjev ljubiteljskih. V zadnjem času je celo opaziti, da se njihov delež precej zmanjšuje. Vse več pa je takšnih, ki imajo v čebelarstvi gospodarski interes.

Delovni pripomočki pri čebelarjenju

Za čebelarstvo potrebujete osebno opremo in orodje, s katerim učinkovito poskrbite za urejen čebelnjak. Osebna oprema sodi med nujne pripomočke. Imeti jo mora prav vsak čebelar začetnik pa tudi čebelar z več panji. Pri daljšem delu s čebelami se je treba namreč dobro obvarovati pred njihovimi piki.

Med osnovno opremo sodijo pokrivalo oziroma zaščitna mreža, rokavice s primerno zasnovanimi narokavniki. K orodju pa sodijo panjsko dleto, omelce, grabljice, klešče za izvlek satja, pleskarska lopatica.

Članki iz iste kategorije