Družinska psihoterapija je vrsta psihološkega svetovanja, ki družinskim članom pomaga izboljšati medsebojno komunikacijo in razrešiti nastale konflikte. Terapevtski proces vodi licenciran psiholog ali psihoterapevt, ki s svojim znanjem in izkušnjami spodbudi in s posebnimi metodami okrepi komunikacijo med partnerjema oziroma zakoncema ter med starši in odraščajočimi otroki. 

Terapija naslovi tudi vprašanja, ki se navezujejo na zakonske in finančne težave, konflikte med starši in otroki, vzgojo otrok ter vpliv zlorabe drog in duševnih bolezni na dinamiko znotraj družine. Pomoč parom pri svetovanju pa pomaga prebroditi ločitev in težavne odnose, tako da se vsak partner nauči veščin, kako poglobiti odnos in se s skupnimi močmi prebiti skozi stresno obdobje, tudi po tem, ko se psihoterapevtski proces zaključi. 

Razreševanje težav v družinah s pomočjo svetovalnega procesa 

Družinska psihoterapija se osredotoči in razrešuje predvsem tiste težave, ki jih partnerja na terapiji označita za najbolj problematične in disfunkcionalne. Svetovalnega procesa se lahko udeležita samo zakonca, lahko pa se v psihoterapevtsko terapijo vključijo tudi otroci. 

V primeru, da eden od družinskih članov kaže simptome duševne bolezni ali zasvojenosti, tedaj bo psihoterapevt osebo napotil tudi k osebnemu družinskemu zdravniku, kateri ga bo napotil k izbranemu psihiatru, ki bo tudi predpisal ustrezno medikamentozno zdravljenje. Sicer pa tudi psihiatrična stroka priporoča sočasno zdravljenje z zdravili ter vključitev v psihoterapevtski proces, zato da bi oseba lahko dosegla maksimalno izboljšanje počutja.  

Svetovanje za družine v terapevtskem procesu pa največkrat naslavlja vprašanja in problematiko, kot je: 

 • Konflikti med člani v družini
 • Duševna bolezen družinskega člana
 • Finančne težave in nesoglasja glede denarja 
 • Težave z vedenjem otrok in vzgoja otrok
 • Težave v šoli in med sorojenci
 • Skrb za družinskega člana s posebnimi potrebami
 • Bolezen ali smrt v družini
 • Nezvestoba
 • Ločitev in načrtovanje skupnega skrbništva nad otroki 

Psihoterapevtske tehnike in metode pri svetovanju družinam 

V Psihovital centru za psihoterapijo, svetovanje in izobraževanje v Mariboru uporabljajo pri svetovalnem procesu učinkovite metode in tehnike za razreševanje konfliktov. Tako družinska psihoterapija temelji na tehnikah geštalt terapije in transakcijske analize. 

Doktorica znanosti in certificirana psihoterapevtka dr. Maja Kus Ambrož, ki je hkrati tudi direktorica in ustanoviteljica centra za svetovanje, vodi psihoterapevtska svetovanja in terapije, ki so namenjene družinam in razreševanju konfliktnih odnosov znotraj družin. Dr. Maja Kus Ambrož prav tako vodi individualna in partnerska svetovanja ter terapije v manjših skupinah. 

Kako poteka psihoterapevtsko svetovanje za družine? 

Terapevtska svetovanja običajno vključijo vse člane v družini, tako starše kot otroke. Vendar pa se lahko član družine udeleži tudi individualnih svetovanj. Terapevtska ura običajno traja polno uro, kar je nekoliko več kot pri individualnem svetovanju, saj je v proces vključenih več ljudi. Zato je cena za psihoterapijo oziroma terapevtsko uro tudi nekoliko višja. 

Cena in psihoterapija, ki vključuje vse člane v družini, sta odvisni tudi od tega, koliko svetovalnih ur je potrebnih za uspešno razrešitev konfliktov in težavne komunikacije znotraj družine. Običajno je tako, da terapija zaobsega 12 svetovalnih ur. Vendar pa je to odvisno tudi od želja partnerjev, če mislita, da družina potrebuje nekoliko več pomoči. 

Psihoterapija cena – kaj lahko pričakujem? 

Psihoterapija in cena za posamezno terapevtsko uro sta odvisni od različnih dejavnikov, pri čemer je cena za psihoterapijo, ki vključuje svetovanje družinskim članom, največkrat pogojena glede na: 

 • Visoko usposobljeni, izkušeni in ugledni psihoterapevti običajno zaračunajo višjo ceno za svetovalno uro. 
 • Terapevtska ura se v določenih primerih lahko tudi podaljša, kar pa vpliva tudi na ceno.
 • Terapija je običajno dražja, kadar je terapevt strokovnjak na določenem specializiranem področju ali obravnava zahtevna stanja, ki potrebujejo daljšo obravnavo. 

Družinska psihoterapija oziroma terapevtska ura v centru Psihovital, ki ga vodi psihoterapevtka dr. Maja Kus Ambrož, traja 60 minut ter stane 70 evrov. Prvo svetovanje 30 min je brezplačno, zato da se lahko pacient pogovori s terapevtom, opredeli probleme v družini, se pozanima o vrstah in postopkih psihoterapevtskega procesa ter povpraša za natančno ceno za psihoterapijo in posamezno srečanje. 

Vprašanja pred pričetkom psihoterapevtskega svetovanja za družine 

Pred pričetkom svetovalnega procesa za družine se je priporočljivo seznaniti z določenimi vprašanji, ki jih lahko zastavite terapevtu: 

 • Ali ima psihoterapevt ustrezno licenco za opravljanje dela? 
 • Kakšne izkušnje ima terapevt s specifičnimi težavami?
 • Kakšna so področja strokovnega znanja, na primer delo z otroki in družinami?
 • Kakšne metode in tehnike terapije uporablja psihoterapevt?
 • Psihoterapija in cena za posamezno svetovalno uro 

Psihovital, center za svetovanje v Mariboru, nudi na svoji spletni strani poseben obrazec, preko katerega lahko dr. Maji Kus Ambrož pošljete različna vprašanja, ki vas zanimajo glede družinske psihoterapije, kako poteka, kje se odvijajo svetovalne ure, kakšna je cena in drugo. 

Članki iz iste kategorije