Vse več ljudi se po pomoč obrača tudi k psihoterapevtom in drugim podobnim strokovnjakom. K temu je pripomogel sodobni način življenja, ki je pogosto tako močno prepojen s stresom, da sami več ne zmoremo reševati težav, ki nas tarejo.

Številni zaradi stresa na delovnem mestu ali kje drugje ne zmorejo več normalno funkcionirati, zato se po pomoč obračajo k psihologom, psihiatrom in drugim podobnim strokovnjakom. Vam je znano Reverie – Erika Nagode? Če ne, preverite, kaj vam ponuja in svetuje omenjena strokovnjakinja.

Pogoj za vstop v psihoanalitično terapijo

Če boste v spletni brskalnik vtipkali Reverie – Erika Nagode, boste lahko izvedeli veliko novih dejstev, ki so povezane s psihoanalitičnimi terapevtskimi pristopi. Primarni cilj takšnih pristopov ni zgolj odstranjevanje simptomov, temveč zlasti iskanje vzrokov zanje. Posledično to pomeni, da pogoj za vstop v psihoanalitično psihoterapijo ni prisotnost simptoma, ampak želja po razumevanju samega sebe.

Erika Nagode meni, da njena naloga ni, da bi ljudi testirala in diagnosticirala, jim dajala najrazličnejše domače naloge, navodila, napotke in naloge. Ponudi pa vam lahko spremstvo, prav tako tudi čustveno oporo pri tem, da skupaj z njo raziskujemo, kdo smo v resnici, kako smo do sem prišli in česa si pravzaprav želimo. Skupaj z njo lahko poskušamo razumeti, kako doživljamo svet in sebe, prav tako druge v njem.

Zahtevnost psihoanalitične psihoterapije

Erika Nagode vam daje dobro vedeti, da je psihoanalitična psihoterapija finančno, čustveno pa tudi časovno zelo zahtevna. Kljub temu pa ponotranjen odnos, ki ponuja notranjo stabilnost in oporo, z vami lahko ostane za celo življenje.

Zakaj se ljudje najpogosteje odločijo za psihoterapijo?

Za psihoterapijo se ljudje najpogosteje odločijo za to, ker se ne počutijo ravno najbolje. Podobno velja za obisk pri zdravniku. Ljudje zdravnika obiščemo zaradi telesnih bolečin, k psihiatru pa praviloma odidemo zaradi duševnih bolečin. Psihoterapevt mora zato dobro slediti čustvom človeka, ob tem pa seveda na najrazličnejše načine, na katere se ljudje želimo izogniti neprijetnostim.

YouTube video
7 načel psihoanalitične psihoterapije

Sama čustva so za človeka lahko izjemno boleča. Posledično pred njimi praviloma razvijamo obrambe in odpore, ki lahko hitro postanejo del naše osebnosti. Dejstvo je, da smo se skozi življenje lahko dobro naučili, kako s kar najmanj bolečine lahko pridemo skozi najrazličnejše stresne situacije.

Članki iz iste kategorije