Navkljub temu, da ima država le dva milijona prebivalcev, je na drugi strani uspešna podalpska članica Evropske Unije, ki ima hitro rastoče domače in izvozno usmerjeno gospodarstvo. Rastoče gospodarstvo je posledica večje zasebne potrošnje gospodinjstev, povečanih investicij in izvoza, zato je posledično tudi življenjski standard v Sloveniji razmeroma visok. 

V državi se vsako leto povečuje število novoustanovljenih podjetjih, tako v obliki firm kot so samostojni podjetniki kot v obliki družb z omejeno odgovornostjo za mala do srednje velika podjetja. Hitri postopki registracije in postopki ustanovitev novih podjetij z ugodno gospodarsko politiko omogočajo prilagodljivo davčno in administrativno okolje za poslovanje v različnih industrijah. Prav zato višji življenjski standard v Sloveniji posledično vpliva na višjo kupno moč in kroženje denarnega toka iz gospodinjstev v podjetja in obratno. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rastoča slovenska podjetja v uspešnih in razvitih industrijah 

Življenjski standard v Sloveniji se vztrajno zvišuje tudi zaradi razvoja različnih industrij, ki poleg uspešnega poslovanja z domačimi in tujimi podjetji zaposlujejo tudi vedno večje število visoko usposobljenih domačih delavcev, ki za svoje delo v rastočih firmam prejemajo zelo dobro plačilo. Med najuspešnejše gospodarske panoge in sektorje štejemo predvsem:

  • Avtomobilsko industrijo, ki združuje 60 organizacij in raziskovalnih inštitutov in v skupnem seštevku zaposluje kar 150 tisoč ljudi. Visoko tehnološka podjetja izdelujejo inovativne izdelke za avtomobilsko industrijo, nekatere družbe pa v svojih proizvodnih obratih izdelujejo celotne konstrukcije avtomobilov. 
  • Farmacevtsko industrijo, kjer večino svojih proizvodov izvozijo na tuje trge. Pri tem zaposlujejo več kot trideset tisoč slovenskih delavcev, kjer kemiki, farmacevti in inženirji prejemajo visoka plačila za opravljeno delo. 

Mala slovenska podjetja so del rastočih panog

Slovensko gospodarstvo daje priložnost tudi manjšim podjetjem, ki s svojimi dejavnostmi uspešno sodelujejo z večjimi podjetji v določeni panogi. Prav zato se ustanavljajo številne slovenske firme, ki ustvarjajo prihodke z domačimi poslovnimi partnerji v rastočih industrijah, kot je:

  • Kemična dejavnost, kjer podjetja zaposlujejo nekaj več kot deset tisoč ljudi v proizvodnih obratih za proizvodnjo kemikalij, kemičnih izdelkov in izdelkov iz gume in plastičnih mas. 
  • Turistični sektor, ki v državno blagajno na letni ravni prispeva okoli 15 odstotkov bruto domačega proizvoda in zaposluje kar 13 odstotkov vseh delovnih mest v državi. 

Zaradi uspešnega povezovanja gospodarstva z državo, konkurenčnih podjetij v rastočih panogah, nizke stopnje brezposelnosti in višjih nominalnih plač, je življenjski standard v Sloveniji mnogo višji kot v preteklosti, saj si lahko delavci z mesečnimi prihodki privoščijo več. 

Pri ustanovitvi firme v Sloveniji vam bodo priskočili na pomoč strokovni delavci v specializiranem podjetju ProTax, ki bodo poskrbeli za celoten postopek registracije in odprtja podjetja.

Članki iz iste kategorije