Arhitekt je oseba, ki deluje na področju arhitekture.
Dejavnost obsega načrtovanje, projektiranje, nadzor gradnje objektov. Načrtovanje je sestavljeno iz več področji in sicer osnovno preverjanje in načrtovanje, idejna zasnova zgradb in struktur, predvsem visokih gradenj, projekt za pridobitev dovoljenja za gradnjo, projekt za izvedbo, javni razpisi in stroški.arhitektura
Projekt za izvedbo pomeni usklajevanje med različnimi strokami in projektant, kot so protipožarna zaščita, statika in podobno. Področje javnega razpisa obsega pripravo in sodelovanje pri oddaji gradbenih pogodb. Proces izgradnje daje arhitektu naslednje naloge : nadzor na da gradnjo ter vodenje gradbenih projektov. Po zaključku del je lahko odgovoren za vzdrževanje, dokumentacijo ali upravljanje. Dejavnosti, ki jih lahko opravlja s tem niso izčrpana. Bogato znanje in izkušnje lahko s pridom uporabi za izvajanje nalog v javni upravi, raziskavah in izobraževanju, na področju energetskega svetovanja, na področju arhitekturnega oblikovanja, modeliranja in pri drugih aktivnostih. Poklic se je skozi stoletja razvijal. V antični dobi je bil zelo obsegajoč, arhitekt je skrbel za idejno in izvedbeno plat, nadzor gradnje. Spremembe so se nadaljevale skozi čas, ki je v različnih obdobjih nudil vplive predvsem z vidika namena, temu primerno so se v tej vlogi našle osebe iz zelo različnih poklicih. Tako je v rimskem cesarstvu bil domena vojaških inženirjev , v srednjem veku pa se je nabor poklicev razmaknil od klerikov v zgodnjem srednjem veku, do zelo pisane palete raznih poklicev v kasnejših obdobjih. V tem času najdemo obrtnike, kiparje, znanstvenike, umetnike in podobne poklice. Napredek, ki je postopoma prišel do današnje ureditev, je pogojevala industrijska revolucija. Takrat so prišle do izraza gradnje z specifičnimi nameni, temu primerno ni bilo dovolj osnovno, ampak specializirano uresničevanje idej oziroma potreb naročnika, kot tudi na novo razvijajočih se tehnik, materialov in drugih področji.
V ta namen je bilo potrebno, da arhitekt pridobi organizirano izobraževanje, področje zakonsko ureditev ter na splošno bolj strokoven pristop.

https://www.youtube.com/watch?v=NJ2vAIKHlRs

Članki iz iste kategorije