Kakšna je vaša voda? Gotovo so tudi vas vse življenje učili, da ima Slovenija izjemno kakovostno vodo, saj smo podalpska dežela in izvirajo naši vodni viri iz visokogorja. To pravzaprav ne drži, saj večina vodnih virov dejansko ni visokogorskih, marsikje pa prihaja do onesnaženosti in potrebe po zagotavljanju varne pitne vode s pomočjo kloriranja. Krajev, kjer ima voda vonj po kloru, pri nas ni malo.analiza vode
Kloriranje vode pomeni le eno: da jo je bilo potrebno »čistiti«. Če voda ni klorirana, pa naj bi to pomenilo, da vrednosti različne »nesnage« v njej ne dosegajo tolikšnega deleža, da bi se bilo potrebno ukvarjati z njimi. Ampak voda je tako v enem kot v drugem primeru še vedno polna primesi – čista H2O obstaja pač samo v laboratorijski različici, v praksi oziroma v naši pipi pa ne.

Zakaj je potrebna analiza vode?

Voda naj bi bila tekočina brez barve, vonja in okusa. Da bi se temu čim bolj približali, se marsikdo odloči za filtracijo vode, saj predhodna analiza vode pokaže, da ta ni čista. Kaj je tisto, kar povzroča težave, lahko analiza vode pokaže precej hitro. Vodo se namreč lahko testira na najrazličnejše prisotnosti – na klor, železo, nitrate, polifosfate, mangan, sulfate … Ravno tako se lahko s testi hitro in učinkovito določi trdoto vode, pri čemer se meri tako kalcij kot magnezij v vodi, določa pa se tudi vsebnost kisika.

Kje je analiza vode najbolj nujna?

vsekakor je dobro, da se analiza vode naredi, ko se poskrbi za priklop nepremičnine na javni vodovod. Javne službe morajo sicer redno skrbeti za testiranja vode, a ko ta potuje po ceveh do naše hiše, se lahko vmes marsikaj pripeti – in potrebno je biti prepričan, da ne prihaja do onesnaženje.
Analiza vode je nujna, če nismo priključeni na javni vodovod in želimo zato uporabljati kapnico ne le za sanitarno vodo, temveč tudi za pitno vodo. S filtracijo in čiščenjem z UV svetlobo in drugimi tehnologijami je to povsem mogoče, a nujno je, da se kakovost vode večkrat preverja.
Čista voda je še najbolj pomembna za ogrožene skupine, ki jih slaba kakovost pitne vode najhitreje prizadene. Analiza vode se morate tako redno opravljati v vrtcih, v bolnišnicah in v domovih za ostarele.

Kako ravnati, kadar sumimo, da je voda oporečna?

V kolikor se nam zdi, da je kakovost vode vprašljiva, je potrebno to takoj sporočiti upravljalcu vodnega omrežja na posamezni lokaciji. Ta bo poskrbel, da se bo opravila analiza vode, nato pa določi ukrepe, ki jih je potrebno izvajati – na primer kloriranje, obvezno prekuhavanje in podobno.

https://www.youtube.com/watch?v=juTiaeU06oY

Članki iz iste kategorije