Dev, AK. in Saha, M. (2016), so pregledali delovni postopek popravil ladij (vse delovne dni od prihoda v ladjedelnico do izplutja iz ladjedelnice). Raziskava je pokazala da je potrebna delovna sila za popravilo ladje linerno povezana s starostjo, nosilnostjo in popravilnim delami (premazanje ladijskega trupa, popravilo konstrukcijskega jekla, premazanje ladijskega tanka in popravilo cevi). Razvili so matematični model, ki predlaga večkratno linearno regresijsko enačbo za izračun predvidene delovne sile za popravilo ladij z uporabo starosti, težino nosilnosti in količino popravnih del.

Če boste potrebovali usluge za vašo tovorno ladjo, se izplač oglasiti v Gvineji v Afriki v pristanišču Conakry ali Kamsar, kjer Bahamaritime nudi svoje usluge.

Starost

Pri popravilu ladje se starost ladje meri v letih od datuma ko je graditelj dostavil ladjo lastniku. To je čas rojstva ladje in se uporablja v vseh dokumentih/potrdilih, ki jih je prvič izdal zavarovatelj, država in klasifikacijski zavod. Zato je pričakovano, da bodo starejše ladje s starimi stroji in opremo imeli večjo obrabo, odvisno od lastnikovega odnosa do vzdrževanja ladje.

Popravilo ladij

Poleg tega, pravila in predpisi države ali vrste ladje zahtevajo višje standarde/merila za testiranje, inšpekcijo ali nadzor starejših ladij. Zato starejše ladje potrebujejo obsežnejše popravilo in vzdrževanje kot novejše ladje. Zaradi tega je prva predpostavka da ima starost ladje pozitiven vpliv na čas in potrebno delovno silo za popravilo ladje in to razmerje je linearno odvisno. Starost ladje ima pozitiven vpliv na čas popravila (dnevi) in delo (potrebno delovno silo). Matematično, čas popravila ladje in potrebna delovna sila sta neodvisno funkcije starosti lajde in so linearno povezane.

Nosilnost

Velikost ladje se lahko določi z njenimi dimenzijami (dolžina, širina in globina) ali z zmogljivostjo (bruto tonažo, neto tonažo ali nosilnostjo). V tej raziskavi je nosilnost velikost ki vsebuje tudi sposobnost prevažanja tovora. Velika ladja pomeni večje dimenzije z večjimi stroji in orodji. Logično večje ladje potrebujejo več časa tudi za redno popravilo/vzdrževanje. Ta analogija se lahko prevede v dejstvo, da večje ladje potrebujejo več dni in večjo delovno silo za rutinsko popravilo/vzdrževanje, kot manjše ladje. Druga predpostavka je torej, da ima nosilnost ladje pozitiven vpliv na čas popravila in potrebno delovno silo in to razmerje je linearno odvisno. Matematično, čas popravila ladje in potrebna delovna sila sta neodvisno funkcije nosilnosti lajde in so linearno povezane. 

Vrsta

Vrsta ladje se nanaša predvsem na vrsto ali naravo tovora, ki ga prevaža. Zaradi vrste in narave tovora se konfiguracije ladij precej razlikujejo, vključno s stroji in opremo. Obstajajo tudi velike razlike med vrstami ladij glede na stroje in opremo, ureditev cevovodov, ureditev rezervoarja, geometrijske konfiguracije, naprave za ravnanje s tovorom itd. Zaradi tega dejstva je logično tudi, da lahko različne vrste ladij zahtevajo drugačen čas popravila. Tretja predpostavka je torej, da ima vrsta ladje pozitiven vpliv na čas popravila in potrebno delovno silo in to razmerje je linearno odvisno. Matematično, čas popravila ladje in potrebna delovna sila sta neodvisno funkcije vrste ladje in so linearno povezane.

Obseg popravilnih del

Popravilna dela se nanašajo na kategorijo in obseg dejavnosti opravljenih med obdobjem popravila. V temu dokumentu bomo večinoma pregledali štiri kategorije: popravilo premaza ladijskega trupa, popravilo cevi, popravilo konstrukcijskega jekla in popravilo premaza ladijskega tanka. Brez dvoma je mogoče sklepati, da večji obseg popravilnih del zahteva več časa in večjo delovno silo. Četrta predpostavka je torej, da ima obseg popravilih del pozitiven vpliv na čas popravila in potrebno delovno silo in to razmerje je linearno odvisno. Matematično, čas popravila ladje in potrebna delovna sila sta neodvisno funkcije količine popravilnih del in so linearno povezane. Doslej je bilo teoretično poudarjeno, da so starost, nosilnost, vrsta in obseg/količina popravilnih del (premaz ladijskega trupa, popravilo cevi, popravilo konstrukcijskega jekla in premaz ladijskega tanka) ladje neposredno, pozitivno in linearno povezane z ustreznim časom popravila ladij (dnevi) in potrebno delovno silo.

Članki iz iste kategorije