Mladi se po navadi tega še ne zavedajo, ko pa enkrat začnejo s prvo službo, je potrebno začeti razmišljati tudi o tem. Kako bo z našo pokojnino. Dodatno zavarovanje za pokojnino je v današnjih časih, ko se vedno bolj in bolj omenja da je pokojninska blagajna že sedaj prazna, vedno bolj aktualna.Dodatno zavarovanjePoznamo več vrst takega zavarovanja ki so lahko naslednje: dodatno zavarovanje predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), zagotovi pravica do dodatne pokojnine ali druge pravice. Gre za namensko varčevanje na osebnih varčevalnih računih z namenom zagotovitve dodatnih prihodkov po upokojitvi v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Ena od možnih oblik je tudi kolektivno dodatno zavarovanje, v katerega se lahko vključijo zaposleni preko svojega delodajalca. Delodajalec iz lastnih sredstev financira, lahko delno ali pa v celoti v pokojninski načrt. V tako pokojninsko zavarovanje se lahko vključijo tudi tisti ki se ukvarjajo s pridobitno ali kakšno drugo samostojno dejavnostjo. Tretja oblika dodatnega pokojninskega zavarovanja pa je t.i. individualno dodatno zavarovanje, ki je namenjeno da se vanj vključi vsak posameznik, vplačila premij pa financira z lastnimi sredstvi.
Dodatna pokojnina, ki jo dobimo se izplačuje v obliki doživljenjske pokojninske rente. Prav tako dodatno zavarovanje vključuje pravico do predčasne dodatne pokojnine, če je dopolnil starost 53 let in ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje.
Ravno zaradi razmer v pokojninski blagajni vedno več zavarovalnic, bank ter pokojninskih družb odloča za takšno ponudbo svojih storitev. Začnimo o svoji pokojni ni razmišljati dovolj zgodaj, vsi tisti, ki tovrstnim sistemom ne zaupate pa poiščite druge možnosti. Glede na današnjo situacijo, ter ne ravno svetle napovedi, je danes zadnji čas da začnemo varčevati naš denar za naše pokojninsko obdobje.

https://www.youtube.com/watch?v=wjE-MqdHfDA

Članki iz iste kategorije