Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe. Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka. Zavarovanci se v zdravstvenih ustanovah izkazujete z zdravstveno kartico, na kateri so shranjeni vsi podatki o zdravstvenem zavarovanju. Za obisk pri zdravniku je po navadi potrebno predhodno naročilo, praviloma pa obiskujete tisti zdravstveni dom, ki je najbližji vašemu prebivališču.zdravstveno zavarovanje Dobro je vedeti, da je sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja predpogoj, da lahko sklenemo dopolnilno zavarovanje. Torej, če določenih zdravstvenih storitev ne želite doplačevati sproti, je potrebno skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. In tu pridejo na vrsto številčne zavarovalnice.

Čeprav se je študent po zakonu dolžan vključiti samo v obvezno zdravstveno zavarovanje, je priporočljivo, da se vključi tudi v dodatno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje namreč nudi samo najnujnejše in najosnovnejše zdravstvene storitve, vse ostale pa mora študent doplačati. Študent, ki nima sklenjenega dopolnilnega zavarovanja mora tako sam plačati večino pregledov, zdravil, v primeru nesreče pa si mora sam kriti pot v bolnišnico z rešilnim vozilom (kar stane več tisoč evrov!).

Trimesečna čakalna doba pomeni, da bo zavarovanec tri mesece od sklenitve dopolnilnega zavarovanja ob obisku zdravnika sam kril delež stroškov zdravstvenih storitev, ki bi bili sicer pokriti iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Torej če študent ne sklene zavarovanja v enem mesecu od izgube statusa / dopolnitve 26 let, bo potem, ko bo sklenil zavarovanje, še tri mesece na istem, kot če ne bi sklenil zavarovanja.

Na življenjski poti se srečujemo s težavami in ovirami, ki jih premagujemo bolj ali manj uspešno. Med nekaterimi poskusi reševanja osebnostnih stisk so prav gotovo tudi kajenje, odvisnost od alkohola in drog ter motnje hranjenja. Ko se študent znajde v stiski, mora vedeti, da vedno obstaja rešitev njegovih težav in nekdo, ki mu je pripravljen pomagati. Potrebno je le zbrati pogum in voljo in se obrniti po pomoč.

https://www.youtube.com/watch?v=tW9p1YG6zYE

Članki iz iste kategorije