Takšen namakalni sistem je namenjen zalivanju ene ali pa več visokih gred. Sistem je izjemno preprost za montažo. Ni namreč potrebno zgraditi podzemnega sistema cevi za dovod vode k visoki gredi.

Sistem vsebuje priključek na visoki gredi za vrtne cevi in namakalne cevi, namakalne cevi s šobami za kapljično namakanje in zaključek namakalne cevi. Zagotoviti si je potrebno tudi funkcionalno vrtno pipo priključeno na vodovodno omrežje. Potrebna je še vrtna cev primerne dolžine – od vrtne pipe do visoke grede.

Namakalni sistem s kapljično cevjo in priključkom na vrtno pipo

Tovrstni namakalni sistemi so prav tako namenjeni za zalivanje ene ali več visokih gred. Za montažo je enostaven, ker ni potrebno graditi podzemnega cevnega sistema za dovod vode k visoki gredi. Za vsak dan v tednu lahko določimo urnik zalivanja. Sistem pa ne omogoča krmiljenja urnika za vsako gredo posebej.

YouTube video

Sistem vključuje krmilnik za vrtno pipo ter poseben ventil s filtrom za uravnavanje tlaka, priključek na visoki gredi za vrtne cevi in namakalne cevi, namakalne cevi s šobami za kapljično namakanje in zaključek namakalne cevi.  Prav tako si je potrebno zagotoviti še funkcionalno pipo in vrtno cev primerne dolžine.

Profesionalni sistem s kapljično cevjo in krmilnikom ter elektromagnetnimi ventili v jašku

Takšen sistem je dobrodošel za zalivanje ene ali več visokih gred. V tem primeru je potrebna izgradnja podzemnega sistema cevi. To zagotavlja ločeno časovno opredeljevaje zalivanja za posamezne grede.

Alkaten vrtne cevi
Alkaten vrtne cevi

Profesionalni sistem omogoča določanje urnika za zalivanje za vsak dan v tednu. Prav tako zagotovi urnik zalivanja za vsako visoko gredo posebej.

Članki iz iste kategorije